Điểm bán tại Bắc Ninh

1. Huyện Tiên Du

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
NT Phan Dung – Chị mếnPhố Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh0948282864

2. Huyện Thuận Thành

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Tạ Thị TrangĐại Mão, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh0977463155

3. Thị Xã Từ Sơn

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
NT Hải Đăng130 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh0982297070