Điểm bán tại Nghệ An

1. Huyện Yên Thành

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Đặng Xuân TuấnXóm Long Nam, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành,Nghệ An0989630237

2. Huyện Diễn Châu

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Cao Nguyên HàoDiễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An0904961142