Điểm bán tại Hải Phòng

1. Quận Lê Chân

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
NT 380 TNH380 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng0904045088

2. Huyện An Dương

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Chị LươngVĩnh Khê, An Dương, Hải Phòng0397112599

3. Quận Ngô Quyền

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Đỗ Thị Lan HươngNgõ Lẩu, Minh Phượng, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng0915545366